ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Εξοικονομήστε πολύτιμους πόρους για την επιχείρηση σας,

με τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς για ρεύμα και αέριο,

χωρίς δεσμεύσεις και προϋποθέσεις!

Electricity Business 1 (Γ21)

Χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος έως και 43%*

Μηδενικές πάγιες χρεώσεις

Καμία προϋπόθεση παροχής εκπτώσεων – απευθύνονται σε όλους τους πελάτες

Ξεκάθαρες χρεώσεις, που δεν τιμωρούν την υψηλή ή τη χαμηλή κατανάλωση

Μηδενική εγγύηση με επιλογή πληρωμής μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Υψηλή ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής Android iPhone

Μηνιαία Κατανάλωση Χρεώσεις Ενέργειας (€/kWh)

Τιμές από την 1η kWh**

Μηνιαίο Πάγιο
<=1.000kWh/μήνα 0,075 ΟΧΙ
>1.000kWh/μήνα 0,07 ΟΧΙ
 • Προ ΦΠΑ, άλλων επιβεβλημένων φόρων και εισφορών Οι τιμές ενέργειας εφαρμόζονται στο σύνολο της κατανάλωσης. Η κλίμακα χρέωσης καθορίζεται από την κατανάλωση 30 ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή υπολογίζεται αναλογικά σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.
 • Το πρόγραμμα ElectricityBusiness 1 απευθύνεται σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής έως και 25 kVA (Γ21 Επαγγελματικό).
 • Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ενέργειας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το ΥΠΕΚΑ και εφαρμόζονται επιπλέον των ανταγωνιστικών χρεώσεων, στο μηνιαίο σας λογαριασμό.

Electricity Business 2 (Γ22)

Χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος έως και 38%*

Μηδενικές πάγιες χρεώσεις

Καμία προϋπόθεση παροχής εκπτώσεων – απευθύνονται σε όλους τους πελάτες

Ξεκάθαρες χρεώσεις, που δεν τιμωρούν την υψηλή ή τη χαμηλή κατανάλωση

Μηδενική εγγύηση με επιλογή πληρωμής μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Υψηλή ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής Android iPhone

Μηνιαία Κατανάλωση Χρεώσεις Ενέργειας (€/kWh)

Τιμές από την 1η kWh**

Μηνιαίο Πάγιο Χρεώσεις Ισχύος
<=5.000kWh/μήνα 0,065 ΟΧΙ ΟΧΙ
<=30.000kWh/μήνα 0,064 ΟΧΙ ΟΧΙ
>30.000kWh/μήνα 0,063 ΟΧΙ ΟΧΙ
 • Προ ΦΠΑ, άλλων επιβεβλημένων φόρων και εισφορών
 • Οι τιμές ενέργειας εφαρμόζονται στο σύνολο της κατανάλωσης. Η κλίμακα χρέωσης καθορίζεται από την κατανάλωση 30 ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή υπολογίζεται αναλογικά σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.
 • Το πρόγραμμα ElectricityBusiness 2 απευθύνεται σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής από 25 kVA και μέχρι 250 kVA (Γ22 Επαγγελματικό).
 • Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ενέργειας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το ΥΠΕΚΑ και εφαρμόζονται επιπλέον των ανταγωνιστικών χρεώσεων, στο μηνιαίο σας λογαριασμό.

Electricity Business 3 (Γ23)

Πολύ χαμηλές χρεώσεις ρεύματος

Μηδενικές πάγιες χρεώσεις

Επιπλέον έκπτωση 10% για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου σας

Έκπτωση 10% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών σας

Καμία προϋπόθεση παροχής εκπτώσεων – απευθύνονται σε όλους τους πελάτες

Ξεκάθαρες χρεώσεις, που δεν τιμωρούν την υψηλή ή τη χαμηλή κατανάλωση

Μηδενική εγγύηση με επιλογή πληρωμής μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Υψηλή ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής Android iPhone

Χρονική Περίοδος Χρεώσεις Ενέργειας (€/kWh)

Μετά την έκπτωση 10%

Χρεώσεις Ενέργειας (€/kWh)

Αρχικές τιμές

Μηνιαίο Πάγιο
Ημέρα 0,0846 0,094 ΟΧΙ
Νύχτα 0,0563 0,0625 ΟΧΙ
 • Προ ΦΠΑ, άλλων επιβεβλημένων φόρων και εισφορών
 • Η έκπτωση εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών εφαρμόζεται μετά τη λήξη της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας “Έκπτωση 10% για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου σας”.
 • Το πρόγραμμα ElectricityBusiness 3 απευθύνεται σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα από τη νύχτα, ανεξαρτήτως συμφωνημένως ισχύος παροχής (Γ23 Επαγγελματικό).
 • Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ενέργειας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το ΥΠΕΚΑ και εφαρμόζονται επιπλέον των ανταγωνιστικών χρεώσεων, στο μηνιαίο σας λογαριασμό.

Gas Business Pro 1

Η καλύτερη προσφορά της αγοράς, με έκπτωση 15% στο φυσικό αέριο για 1 ολόκληρο χρόνο χωρίς προϋποθέσεις!

Χωρίς κανένα πάγιο!

50€ ΔΩΡΟ για την επόμενη ετήσια συντήρηση και ρύθμιση της εσωτερικής σας εγκατάστασης φυσικού αερίου!

Ετήσια Κατανάλωση Χρεώσεις Προμήθειας Gas Business Pro 1 (€/kWh)

(επιπλέον -15% έκπτωση)

Μηνιαίο Πάγιο (€)
< 50.000 kWh Βασικός τιμοκατάλογος: Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας 0,012€/KWh Χωρίς Πάγιο
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 6η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0,0012€/kWh]

Gas Business Pro 2

Η καλύτερη προσφορά της αγοράς, με έκπτωση 20% στο φυσικό αέριο για 1 ολόκληρο χρόνο χωρίς προϋποθέσεις!

Με μόνο 4€ τελικό πάγιο!

50€ ΔΩΡΟ για την επόμενη ετήσια συντήρηση και ρύθμιση της εσωτερικής σας εγκατάστασης φυσικού αερίου!

Ετήσια Κατανάλωση Χρεώσεις Προμήθειας Gas Business Pro 1 (€/kWh)

(επιπλέον -15% έκπτωση)

Μηνιαίο Πάγιο (€)
> 50.000 kWh Βασικός τιμοκατάλογος: Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο Εμπορίας 0,013€/KWh 5 €
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 6η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0,0012€/kWh]

Ρεύμα και Αέριο για την Επιχείρηση σας

Double Energy Business PRO 1

Φυσικό Αέριο

Έκπτωση 25% για έναν ολόκληρο χρόνο στο GasBusiness Pro1

Χωρίς πάγιο

Χωρίς προϋποθέσεις

50€ ΔΩΡΟ για το φύλλο καύσης

Ρεύμα

Οικονομικό & ευέλικτο προϊόν (Γ21, Γ22, Γ23) έως και 31% φθηνότερο, με μειούμενη τιμή όσο αυξάνεται η κατανάλωση

Χωρίς πάγια ή χρεώσεις ισχύος

Χωρίς προϋποθέσεις

Double Energy Business PRO 2

Φυσικό Αέριο

Η μεγαλύτερη διπλή έκπτωση στην αγορά, 30% στο GasBusiness Pro2

Το χαμηλότερο πάγιο της αγοράς σε αντίστοιχα προγράμματα με πάγια

Χωρίς προϋποθέσεις

50€ ΔΩΡΟ για το φύλλο καύσης

Ρεύμα

Οικονομικό & ευέλικτο προϊόν (Γ21, Γ22, Γ23) έως και 31% φθηνότερο, με μειούμενη τιμή όσο αυξάνεται η κατανάλωση

Χωρίς πάγια ή χρεώσεις ισχύος

Χωρίς προϋποθέσεις

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος του revma.com.gr θα σας καλέσει!

Facebook
click2call

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ !

....θυμηθείτε ότι σας προσφέρουμε:

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μηδενική εγγύηση
Χωρίς κρυφές χρεώσεις
Χωρίς αύξηση τιμής
Χωρίς ετήσια συνδρομή